Välkommen till Murklans förskola en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.

tisdag 28 februari 2017

Babba knackar på

Hej alla läsare!
Idag innan lunch så knackade Babba på dörren och fick presentera sig för alla barnen. Barnen tyckte det var jätte roligt och intressant. 

Vem Babba är och vad hen står för kan ni
läsa här nedan:

Språkkunnig
 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra barn. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar