Välkommen till Murklans förskola en del av Kungsängsskolan. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby - Rambodalsområdet. Vi bildar barnen/eleverna för var de ska vara i framtiden, inte var vi är idag.

Kontakta oss

Telefonnummer
- Hallonet: 0725-98 68 22
- Smultronet: 0725-98 68 20
- Blåbäret: 0725-98 68 21